Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tallens Förskola

Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet.

Klagomålshantering


Vid inkommet klagomål från förälder tar pedagogen emot klagomålet och går sedan vidare genom att informera förskolechefen


Förskolechefen utreder händelsen, talar med berörd personal och återkopplar sedan till föräldern.


Är sedan händelsen utredd och klar dokumenteras detta och vi ändrar rutiner om vi behöver det.


Om föräldern fortfarande känner sig oroligt och inte är nöjd tar vi gemensamt möte med förskolechef och berörd personal för att gå till grunden med problemet.


Förskolechef Annica Wahl nås på 070-6599114, [email protected]